USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi Opiekuńcze

Świadczymy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób wymagających wsparcia w realizacji codziennych czynności, np. osób starszych, z niepełnosprawnością, długotrwałe chorych, po leczeniu szpitalnym.

Każdorazowo ustalamy indywidualny zakres świadczonych usług, które mogą obejmować m.in. następujące czynności:

– pielęgnacyjne, np. mycie ciała w łóżku, zmiana pieluchomajtek, kąpiel, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

– żywieniowe, np. przygotowywanie lub dostarczenie gotowych posiłków,

– gospodarcze, np. palenie w piecu, pranie odzieży, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, utrzymanie czystości najbliższego otoczenia, robienie zakupów,

– organizacyjne, np. zgłaszanie wizyt lekarskich, realizacja recept, załatwianie spraw urzędowych, robienie zakupów,

– z zakresu wspierania codziennych czynności i komunikacji, np. pomoc i pośredniczenie w budowaniu i utrzymaniu kontaktów społecznych, organizacja wyjść z mieszkania, spacery, czytanie książek, czasopism.

Wspieramy:

– osoby zamieszkujący samodzielnie lub wspólnie z rodziną,

– niezależnie od dochodu,

– przez 7 dni w tygodniu, według ustalonego wspólnie z klientem harmonogramu,

– w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Współpracujemy również z ośrodkami pomocy społecznej: realizujemy usługi dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.

W latach 2022-2023 zrealizowaliśmy łącznie ponad 3530 godzin usług opiekuńczych.