DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

LIGA MISTRZÓW

W 2022 r. pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pilotażowego pn. „Liga Mistrzów”realizowanego w ramach LSR na lata 2016-2023 dla obszaru LGD Chełmno, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt realizowany był od 15 grudnia 2022 r. do 15 marca 2023 r. Dofinansowanie projektu z EFS wyniosło: 61.396,00 zł.

Działania skierowane były do seniorów z terenu Chełmna. Priorytetami projektowymi były aktywizacja społeczna, ruchowa, umysłowa i działania o charakterze edukacyjnym, które realizowano poprzez następujące formy wsparcia: usługi opiekuńcze, wsparcie psychologiczne, nauka gry w brydża (profilaktyka Alzheimera), szkoła tańca, warsztaty kulinarne w kontekście kulinarnego recyklingu i zero waste, warsztaty: „Bezpieczny senior” (spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie), warsztaty z prawidłowej segregacji odpadów. W projekcie założono utrzymanie aktywności społecznej oraz dobrostanu seniorów.

POCZUJ MAGIĘ ŚWIĄT

W grudniu 2023 roku zorganizowaliśmy akcję „Poczuj Magię Świąt”. Ze środków własnych Spółdzielnia Socjalna „Wspólna Sprawa” w Chełmnie oraz dzięki pozyskanym darowiznom: Mondi Świecie S.A. i anonimowy Darczyńca (P. Dorota), przygotowaliśmy świąteczne paczki dla wspaniałych osób i rodzin o wielkich sercach, którzy na co dzień borykają się z różnymi problemami: osamotnieniem, trudnymi warunkami mieszkaniowymi, długotrwałymi chorobami.

W paczkach znalazły się produkty, które wprowadzają do domów świąteczny nastrój, m.in. wyroby KGW Starogród (smalec i pierniczki), swojski piernik, miód, kawa, herbaty, sok malinowy, świąteczne słodkości (czekolada, cukierki, marcepan, orzechy w czekoladzie, ptasie mleczko), ryby i mięsne konserwy i inne.

Święta Bożego Narodzenia to czas dzielenia się radością i miłością. Nasze elfy dzielnie pracowały, aby przygotować i przed Świętami rozwieźć prezenty.

Dziękujemy Mondi Świecie S.A. oraz Darczyńcy.

Poczujmy Magię Świąt!

#poczujmagieswiat