USŁUGI OPIEKUŃCZE

Świadczymy profesjonalne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób wymagających wsparcia w czynnościach pielęgnacyjnych, żywieniowych, gospodarczych, organizacyjnych oraz zakresu wspierania codziennych czynności i komunikacji. Realizujemy usługi dla ośrodków pomocy społecznej oraz klientów indywidualnych z terenu powiatu chełmińskiego.

W okresie od czerwca 2022 r. do grudnia 2023 r. zrealizowaliśmy łącznie ponad 3530 godzin usług opiekuńczych.